Patijn - Jsme tu vždy pro vás!

Ma-Vrij 09u- 17u

Zdravotnická dokumentace

Soubor zdravotní péče

Jeden z našich nejdůležitějších dokumentů

Spis zdravotní péče je jedním z nejdůležitějších dokumentů Patijnova plánu krok za krokem.

Tento soubor péče obsahuje přání a potřeby příjemce péče a je manuálem pro naše poskytovatele domácí péče o poskytování péče na míru.

Manažer péče v Patijnu tento soubor s vámi důkladně zkontroluje a v případě potřeby provede úpravy. Ze zkušenosti víme, že se tento soubor zdravotní péče v průběhu času mění. Může se stát, že příjemce péče má různá přání, nebo že poskytovatel péče má jinou vizi, na základě této informace je soubor péče poté ošetřovatelem upraven. Pečovatelská dokumentace je zpracována v jazyce příjemce péče a v jazyce poskytovatele péče.