Patijn- Sme tu vždy pre vás!

Ma-Vrij 09u- 17u

Spis zdravotnej starostlivosti

Spis zdravotnej starostlivosti

Jeden z našich najdôležitejších dokumentov

Spis v oblasti zdravotnej starostlivosti je jedným z najdôležitejších dokumentov v Patijnovom podrobnom pláne.

Táto dokumentácia o starostlivosti obsahuje želania a potreby príjemcu starostlivosti a je príručkou pre našich poskytovateľov domácej starostlivosti o poskytovanie starostlivosti na mieru.

Manažér starostlivosti v Patijn s vami dôkladne skontroluje tento súbor a podľa potreby vykoná úpravy. Zo skúsenosti vieme, že tento dokument zdravotnej starostlivosti sa v priebehu času mení. Môže sa stať, že príjemca starostlivosti má odlišné želania alebo že poskytovateľ starostlivosti má inú víziu, na základe týchto informácií potom správca starostlivosti upraví spis starostlivosti. Záznam o starostlivosti je vypracovaný v jazyku príjemcu starostlivosti av jazyku poskytovateľa starostlivosti.