Toezicht bij het nemen van medicatie

Onze inwonende assistentes zijn niet bevoegd tot het toedienen van medicatie. Ook mogen zij geen medische handelingen uitvoeren. Wonden verzorgen, injecties plaatsen en andere medische handelingen zijn niet toegestaan. Indien deze noodzakelijk zijn wordt beroep gedaan op medisch geschoolde personen (verpleegkunige, arts) die mee deel uitmaken van het verzorgteam.

Onze inwonende zorgverleners houden wel toezicht op de zorgvrager zodat eventuele medicatie correct, en op de juiste tijdstippen ingenomen wordt. Dit wordt dan ook bijhouden in de dagrapportering.
Het medicatieplan wordt zorgvuldig overgenomen in het zorgplan en enkel aangepast na communicatie met de desbetreffende arts.

Indien de zorgvrager zelfstandig dagelijkse oefeningen moet doen inzake een bewegingsprogramma, dan kan de assistente ook toezicht houden op de uitvoering hiervan.

Leave a comment